Eenzaamheid bij ouderen
Meer dan de helft van de mensen ouder dan 65 jaar voelt zich eenzaam. Dit geldt vooral voor sociale eenzaamheid. Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor volwassen en ouderen van de GGD’en, CBS en RIVM. Door sociale restaurants goedkoop en goed voedsel aan te bieden, willen we eenzaamheid onder ouderen verminderen.

Eenzaamheid ouderen

1 op de 10 ouderen voelt zich zeer ernstig eenzaam
Er zijn meer dan 3 miljoen mensen van 65 jaar en ouder in Nederland; 1 op de 10 voelt zich (zeer) ernstig eenzaam. In het algemeen neemt het percentage eenzaamheid toe met het ouder worden. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen. Zoals het overlijden van de partner en andere leeftijdsgenoten. Of het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door het afnemen van fysieke, cognitieve en sensorische functies.

Sociale en emotionele eenzaamheid
Eenzaamheid kan zowel op sociaal als op emotioneel vlak voorkomen. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contanten. Bij emotionele eenzaamheid mist iemand een hechte band. Ouderen voelen zich vaker eenzaam dan jongeren.

eenzaamheid ouderen samen eten

Gezond eten voor sommige mensen lastig
Het kabinetsbeleid is er onder andere op gericht om ouderen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te leven. Gezondheid is hierbij belangrijk. Door gezond te eten en voldoende te bewegen blijf je lichamelijk fit. Volgens het Voedingscentrum kan het lastig zijn om gezond te eten. Belangrijke obstakels daarbij zijn eventuele ziektes en beperkingen. Daarnaast kan de sociale omgeving (laag inkomen, armoede en/of eenzaamheid) eraan bijdragen dat mensen minder of minder goed eten.

Betaalbare maaltijd door sociale restaurants
Hierin spelen sociale restaurants voor ouderen een belangrijke rol. Door een gratis of betaalbare maaltijd aan te bieden, kunnen ouderen met een laag inkomen toch gezond eten.
Om een warme gezonde en betaalbare maaltijd te maken, zijn goedkope ingrediënten nodig.
Met de voedseldonaties die we ontvangen van bedrijven, zorgen we ervoor dat voedzame ingrediënten terechtkomen bij sociale restaurants.

eenzaamheid ouderen eten bereiden

Wil je samen met ons eenzaamheid bij ouderen tegengaan door een nieuw lokaal distributiecentrum te starten?

Ik wil een distributiecentrum starten

Wethouder Grauss wordt blij van Shareaty

“Er zijn al veel goede en waardevolle initiatieven in onze stad die zich inzetten om armoede aan te pakken. Shareaty is een mooi voorbeeld waarbij niet alleen armoede wordt aangepakt, maar ook voedselverspilling”

Michiel Grauss

Wethouder, Gemeente Rotterdam