De feestdagen zien er dit jaar voor iedereen anders uit. In een klein gezelschap sluiten we het jaar af. Sommige mensen zijn zelfs helemaal alleen. De sociale restaurants zitten op slot, dus ook de gezamenlijke diners gaan niet door. Daarom heeft Shareaty samen met Villa Vonk, Perla’s Vriend, Leger des Heils Korps Rotterdam Oost, Buurtsteunpunt Zevenkamp, Hulpcentrum Portland en Thuis in West de handen ineengeslagen door een crowdfunding campagne op te zetten. En die is geslaagd. Met het opgehaalde geld zijn er feestelijke maaltijdpakketten samengesteld, waarvan 1.000 mensen de komende dagen genieten.

‘Wij vinden dat je de feestdagen samen hoort te vieren. Dat kan dit jaar alleen maar in een hele kleine kring. We willen kwetsbare mensen die niet terechtkunnen bij hun sociale restaurant daarom een feestelijk maaltijdpakket thuisbezorgen. Hiermee kunnen ze zelf een maaltijd klaarmaken waarvan ze samen met een familielid en/of vriend kunnen genieten’, vertelt Berend Maten, oprichter van Shareaty.

Een moment van samenzijn
Op deze manier krijgen mensen die alleen thuiszitten of geen geld hebben voor een feestelijke maaltijd de mogelijkheid om, ook in de kleine kring waarmee wij allemaal deze dagen vieren, samen van een maaltijd te genieten. De maaltijd is vaak een belangrijk moment van samenzijn, om samen vreugde en verdriet te delen. Juist tijdens de feestdagen voelen alleenstaanden het gebrek aan samen zijn. Samen een maaltijd nuttigen is voor hen belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan.

feestmaaltijd pakket

Hoop en perspectief
Daarmee is wethouder Grauss, die samen met zijn vrouw hielp met het inpakken van de maaltijdpakketten, het helemaal eens. ‘Het is goed dat we in het hier en nu helpen door deze feestmaaltijd aan te bieden en zo sociaal contact, hoewel beperkt, stimuleren. Het is mooi om te zien dat mensen juist in deze tijd zich vrijwillig inzetten voor anderen. Op lange termijn is het belangrijk dat we hoop en perspectief bieden aan kwetsbare mensen.’

wethouder Grauss en zijn vrouw

Smakelijke verrassing voor de feestdagen
De feestmaaltijden zijn nog voor de feestdagen afgeleverd bij de mensen thuis. De ontvangers van de feestmaaltijden zijn verrast en ontroerd door dit smakelijke cadeau. Een gezin in Rotterdam West reageert dankbaar: ‘We zijn blij met alle hulp in deze gekke tijd.’ Met dank aan alle donateurs, vrijwilligers en deelnemende organisaties hebben we veel gezinnen, alleenstaanden en ouderen in Rotterdam warme feestdagen bezorgd.