Aansluiting vraag en aanbod
Om vraag en aanbod van voedsel op elkaar aan te laten sluiten is een centraal punt voor de logistiek nodig. Wil je ons helpen om armoede te bestrijden en eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan? Start dan nu een nieuw lokaal distributiecentrum in je eigen gemeente of in je regio.

Ik wil een distributiecentrum starten

Armoedebestrijding
Veel mensen hebben geen of weinig toegang tot vers en gezond voedsel. Dit komt door onvoldoende inkomen, geen toegang tot een keuken of omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. Toegang tot goed en gezond voedsel is nodig om armoede te bestrijden.

Eenzaamheid ouderen
De maaltijd is vaak een belangrijk moment van samenzijn, om samen vreugde en verdriet te delen. Veel ouderen wonen alleen en hebben minder aanspraak gedurende de dag. Samen een maaltijd nuttigen in een sociaal restaurant is voor hen belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Sociale buurtrestaurants hebben een belangrijke rol in de strijd tegen eenzaamheid bij ouderen.

Lokale distributie voedsel

Nieuw lokaal distributiecentrum
Voedseldonaties helpen om arme mensen toegang te geven tot goed voedsel en eenzaamheid tegen te gaan. Het is een win-win situatie. Bedrijven hebben minder kosten en helpen sociale restaurants om een gezonde en betaalbare maaltijd te kunnen maken voor kwetsbare inwoners. Bedrijven die voedsel willen doneren en sociale restaurants die voedsel willen ontvangen kunnen elkaar vaak niet vinden. Vraag en aanbod sluit niet goed aan. Een centraal punt om voedsel op te halen en herverdelen is dé oplossing. We helpen gemeentes en regionale overheden om te onderzoeken wat de beste manier is om een nieuw distributiecentrum in de gemeente of regio te starten.

Wil je ons helpen om armoede te bestrijden en eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?
Start dan nu samen met ons een nieuw lokaal distributiecentrum.

Ja, ik wil een distributiecentrum starten

Wethouder Grauss wordt blij van Shareaty

“Shareaty is een mooi voorbeeld van een win/win-situatie! We geven deze initiatieven graag een zetje in de goede richting.”

Michiel Grauss

Wethouder, Gemeente Rotterdam