Voedselverspilling tegengaan
Structureel verspillen we in Nederland een vierde van ons voedsel. Dat is zo’n 135 kg per persoon per jaar. Wereldwijd is dat zelfs 1,3 miljard ton per jaar. Veel te veel natuurlijk!
De meeste voedselverspilling vindt bij de consument thuis plaats (42%). Maar ook voedselproducenten(39%), horeca (14%) en supermarkten (5%) verspillen nog te veel voedsel. Voedseloverschotten worden vaak gestort, verbrand, gecomposteerd, vergist of als reststromen gebruikt voor veevoer en chemisch materiaal. Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan?

Waardevolle bestemming
Zolang er voedseloverschotten zijn, wil Shareaty voedselverspilling tegengaan door overschotten een waardevolle bestemming te geven. Dit doen we door voedseldonaties van supermarkten en voedselproducenten te leveren aan sociale restaurants. Waarmee deze restaurants maaltijden maken voor eenzame ouderen en mensen die in armoede leven.

Door de coronacrisis kwam voedselverspilling weer op de agenda, omdat veel voedsel niet meer geleverd werd aan horeca. Maar ook los van de crisis is het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Dus heb je voedsel over, geeft het een waardevolle bestemming!

Ik wil voedsel doneren

Voedselverspilling consumenten: 42%
42% van de voedselverspilling vindt bij de consument thuis plaats. Dat is een schrikbarend hoog percentage. Terwijl het toch heel eenvoudig is om verspilling van eten thuis te voorkomen. Door te kopen wat je nodig hebt, op maat te koken en het voedsel juist te bewaren. Dat scheelt ook nog eens in je portemonnee. Het Voedingscentrum heeft 7 tips  en tools om je helpen thuis minder voedsel te verspillen.

Voorlichtingscampagnes geïnitieerd door bijvoorbeeld Samen tegen Voedselverspilling  en Voedingscentrum en acties door supermarkten helpen om voedselverspilling thuis tegen te gaan.

Voedselverspilling producenten: 39%
Voedselproducenten verspillen maar liefst 39% van de totale voedselverspilling. Hieronder vallen onder andere boeren, telers, fabrikanten, verpakkers en tussenhandelaren.

Boeren en telers hebben vaak te maken met oogstverliezen, overschotten en afwijkende maten die ze niet kunnen verkopen. Veel van deze overschotten worden gebruikt als biomassa. Daarnaast verzamelt de Groente en Fruit Brigade  in Zuid-Holland reststromen en levert deze exclusief aan de voedselbanken. Ook belanden overschotten bij verschillende  sociale initiatieven die het voedsel verwaarden, waaronder Shareaty

.

Ik wil voedseloverschotten doneren

Bij fabrikanten, verpakkers en tussenhandelaren ontstaan vaak overschotten door assortimentswijzigingen en tegenvallende vraag. Voor Shareaty zijn dit belangrijke leveranciers. Doordat we samenwerken met het Leger des Heils kunnen we grote hoeveelheden reststromen verwaarden door ze te gebruiken bij het bereiden van maaltijden voor kwetsbare mensen

 

Voedselverspilling horeca: 14%
Horecagelegenheden, zoals restaurants, catering, en hotels, zorgen voor 14% van de totale voedselverspilling. Te grote porties, strenge voedselveiligheidseisen, tegenvallende vraag en te veel inkopen zijn bekende oorzaken. Oplossingen om voedselverspilling in de horeca zoveel mogelijk te voorkomen, zijn: food waste monitor Orbisk , het restaurant Instock  en foodybags die klanten meenemen naar huis. Te veel ingekochte foodservice producten (ruim) voor THT kunnen ook aan Shareaty worden geleverd.

Ik wil foodservice producten doneren

Voedselverspilling supermarkten: 5%
Supermarkten zijn verantwoordelijk voor zo’n 5% van alle voedselverspilling. Te veel inkopen, tegenvallende vraag en hoge kwaliteitseisen zijn hiervan belangrijke oorzaken. Afprijzen en apps als No Food Wasted  en Too Good To Go  helpen supermarkten om minder voedsel te verspillen.

Als producten over de datum dreigen te gaan, worden deze vaak retour gestuurd naar het distributiecentrum en verbrand. Ook in het distributiecentrum ontstaan overschotten, omdat producten die de THT datum naderen niet meer uitgeleverd kunnen worden aan de supermarkten. Deze overschotten worden vaak gebruikt als biomassa om warmte te winnen of geleverd aan de distributiecentra van de voedselbanken

.

Voor Shareaty zijn vlees, vis en vegaproducten die over datum dreigen te gaan in supermarkten van zeer grote waarde. Zo halen wij in Rotterdam bij vele Albert Heijn filialen en Plus supermarkten ingevroren voedsel op. Hiermee maken de sociale restaurant maaltijden voor kwetsbare mensen.

Ik wil voedsel doneren

Kok Don van Resto van Harte kan prima koken met reststromen!

Deze bedrijven doneren voedsel

“We willen graag bijdragen om voedselverspilling te lijf te gaan en mooie initiatieven in onze buurt te steunen”

Jeroen Zoetmulder

Filiaalmanager, Albert Heijn Rotterdam