De Provincie Zuid-Holland stelt met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, een Kwartiermaker Voedselverspilling aan. Door samenwerking in de gehele keten willen ze vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten. Met als doel voedselverspilling verminderen.
Door de coronacrisis zijn voedseloverschotten toegenomen en de vraag naar voedsel bij kwetsbare inwoners gestegen. De provincie en Shareaty onderzoeken samen met andere geïnteresseerden nieuwe mogelijkheden om voedseloverschotten te herverdelen naar kwetsbare doelgroepen.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2020/zuid-holland-slag-voedselverspilling/