Wat als de THT-datum onduidelijk is?

Berend Maten en Thera Kokx
Radio Interview: “Overschotten aan voedselarmoede koppelen is één logistieke puzzel.”
20 april 2023
FD drieluik ondernemers voedselverspilling
Berend Maten in het FD: “Als je iets wilt doen tegen voedselverspilling moet je volume maken.”
18 mei 2023