Een gezonde maaltijd voor iedereen

MISSIE

Samen tegen voedselverspilling, eenzaamheid en armoede


Armoede en eenzaamheid tegengaan en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen, het kan! Dat doen we door bedrijven te motiveren hun voedseloverschotten te doneren. De ingrediënten verdelen we over sociale restaurants en opvang voor thuislozen, die hiermee maaltijden bereiden voor kwetsbare mensen.

In ons distributiecentrum werken we met vrijwilligers, parttimers en bieden we werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard kunnen we niet zonder donateurs van voedseloverschotten en zijn we altijd op zoek naar sociale keukens waar we aan kunnen leveren.

Ons doel voor 2027: 1 miljoen maaltijden realiseren en 1,5 miljoen kilo CO2 reduceren. Help jij mee dit doel te bereiken?

VERHALEN

Hier dragen wij aan bij

13 september 2022

Teken nu de petitie: Regionale voedselhubs tegen armoede én voedselverspilling

De tijd is (over)rijp voor overheidssteun voor regionale voedselhubs. Shareaty is daarom een petitie gestart en pleit voor één distributiecentrum per regio waar voedseloverschotten samenkomen en worden gedistribueerd aan keukens voor daklozen, buurtcentra en andere sociale voedselinitiatieven.
21 november 2022

‘Ik hoef je papieren niet te zien als je eten nodig hebt’

Op het Ambachtsplein in het Rotterdamse Zevenkamp zit Elly’s Place, een winkel met tweedehands kleding en spullen. Op het bord voor de winkel staat, naast de openingstijden, ook: ‘elke dag gratis brood’. Dat maakt nieuwsgierig.
24 oktober 2022

Doneeractie: Fund a Fridge

aar bij sommige ontbreekt het aan een goede koelkast of vriezer. Daarom zijn we samen met hen een crowdfunding gestart: Fund a Fridge.
13 oktober 2022

Vergeet sociale horeca niet in strijd tegen voedselarmoede

Wie voedselarmoede zegt, denkt in Nederland direct aan de Voedselbank. Die eenzijdige interpretatie van voedselhulp in de Nederlandse politiek is schadelijk, aldus Berend Maten in zijn opinie artikel in het Nederlands Dagblad.
CIJFERS

Onze impact tot nu toe