De laatste tijd zijn er steeds meer verontrustende berichten over armoedegroei in Nederland. Volgens het CPB leefden voor de corona een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Het CPB voorspelt dat dit aantal, deels door de coronacrisis, met ruim een kwart groeit tot 2035.

Mensen die in armoede leven, kunnen terecht bij voedselbanken, kerken, moskeeën, sociale kruideniers en buurthuizen. Dit zijn vaak lokale initiatieven die voedselpakketten of een gezamenlijke maaltijd verzorgen. Samenwerking tussen deze sociale voedselprojecten is nu harder nodig dan ooit. Samen kunnen we meer kwetsbare mensen helpen en armoede tegengaan.

Onvoldoende inkomen leidt tot ongezond leven
Een laag inkomen is een belangrijke oorzaak dat mensen geen toegang hebben tot voldoende en gezond eten. Burgermeesters van 15 grote gemeentes deelden deze maand hun zorg dat juist deze groep hard wordt geraakt door de coronacrisis. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leeft een tiende van de inwoners in armoede. Daar moeten we toch iets aan doen?

Ik wil samen armoede bestrijden

Voedselbanken bestrijden 15% van de armoede
De voedselbanken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken doneren voedsel aan arme huishoudens. De voedselbanken hielpen in 2019, 151.000 personen in Nederland die onder de armoedegrens leven. Dat is 15% van het totaal aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. Voedselpakketten helpen dus deels om armoede te bestrijden.

Beperkte toegang tot gezond voedsel
Naast de uitdaging om voldoende voedsel te vinden en de uitgifte te organiseren, zijn er andere oorzaken waarom voedselpakketten niet iedereen bereiken. Een van de oorzaken is het feit dat mensen steeds langer zelfstandig wonen. Gezond eten is erg belangrijk voor ouderen om fit te blijven. Juist voor ouderen is het steeds lastiger om gezond voedsel in huis te halen en zelf een maaltijd te maken. Een gezonde maaltijd in het buurthuis om de hoek of eten thuis laten bezorgen is geen gemak, maar noodzaak.

armoede

Sociale restaurants zijn een belangrijk vangnet
Sociale restaurants zijn een belangrijk vangnet voor kwetsbare mensen. Vooral in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn er veel buurthuizen, kerken en verenigingsgebouwen. Hier kunnen ouderen en thuislozen gezamenlijk eten. Door de coronacrisis zijn de meeste sociale restaurants gesloten, enkele restaurants maken nu maaltijden die ze thuisbezorgen. Bij de dag- en nachtlocaties van zorginstellingen worden thuislozen nog steeds opgevangen.

Sociale restaurants sterk afhankelijk van donaties
Sociale restaurants hebben een grote uitdaging om gezonde en smaakvolle maaltijden te bereiden tegen lage kosten. Ze zijn sterk afhankelijk van subsidies, giften, donaties en inzet van vrijwilligers. Hoe lager de kosten van de maaltijd des te meer kwetsbare mensen toegang krijgen tot gezond voedsel. Voor sommige mensen is een gratis maaltijd de enige optie. Tijdens de coronacrisis zijn er fondsen, gemeentes en buurtbewoners die sociale restaurants extra financiele steun geven om inkopen te doen. Samen optrekken om sociale restaurants te steunen is ook na de crisis wenselijk. Voedseldonaties zijn altijd welkom.

Ik wil voedsel doneren

Voedseldonaties in grote volumes
Sociale restaurants krijgen voedseldonaties meestal in grote volumes aangeboden, die ze niet alleen aan kunnen. Daarnaast ontbreken bij de restaurants vaak de kennis en materiaal om bijvoorbeeld gekoeld of gevroren voedsel op te halen en op te slaan. Om van meer voedseldonaties te kunnen profiteren, is samenwerking tussen sociale voedselprojecten nodig. Zo kunnen we zoveel mogelijk kwetsbare mensen van een gezonde maaltijd voorzien.

Lokale en landelijke initiatieven
De samenwerking bij voedseldonaties tussen de 170 voedselbanken in Nederland, is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. Sociale restaurants zijn vaak lokale initiatieven. Ook zijn er een aantal landelijke organisaties. Resto van Harte is de grootste landelijke organisatie die in bijna 50 buurthuizen en verenigingsgebouwen maaltijden verzorgt voor buurtbewoners. Grote zorginstellingen zoals het Leger des Heils verzorgen maaltijden voor mensen in een zorgtraject, bijvoorbeeld voor thuislozen. Shareaty verzorgt de gezamenlijke logistiek van voedseldonaties aan sociale restaurants.

Wil je met jouw voedselproject nog meer kwetsbare mensen helpen? Alleen samen kunnen we armoede bestrijden.

Ik wil samenwerken