Armoedebestrijding

9 december 2022
Waarom een voedselhub in Amsterdam noodzakelijk is.
Door de huidige energiecrisis groeit de vraag naar voedsel als kool. Daarom moet ons huidige distributiecentrum - met name de opslag en koelruimte - verdubbelen en is een tweede voedselhub in Amsterdam noodzakelijk.
13 oktober 2022
Vergeet sociale horeca niet in strijd tegen voedselarmoede
Wie voedselarmoede zegt, denkt in Nederland direct aan de Voedselbank. Die eenzijdige interpretatie van voedselhulp in de Nederlandse politiek is schadelijk, aldus Berend Maten in zijn opinie artikel in het Nederlands Dagblad.
4 september 2022
“De meesten die hier komen, hebben niets”
Armoedebestrijding is één van onze pijlers. Daarbij werken we veel samen met kleine, lokale projecten. Eén van deze initiatieven is de stichting Krachtvrouwen Oude Westen, opgericht door Amina Hussen.